Bērnu brauciens

 

BĒRNU BRAUCIENS

NOLIKUMS

1.  Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt riteņbraukšanu bērnu vidū
 • Piesaistīt bērnus kalnu riteņbraukšanai
 • Sekmēt un veicināt bērnu brīvā laika sportisku pavadīšanu
 • Veicināt bērnu izpratni par pozitīvu sportisko garu
 • Popularizēt bērnu aktīvu brīvdienu pavadīšanu ģimenes un draugu lokā, aktīvo atpūtu dabā un dažādu Latvijas reģionu iepazīšanu

2. Starta laiks un vieta

Bērnu brauciena visiem posmiem starts ap plkst. 11:50 (atsevišķos posmos var tikt noteikti citi starta laiki, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.mtb-maratons.lv un pasākumu norises vietās).
Distance izveidota starta/finiša rajona tuvumā.
Distances garums 200m - 3km

1. posms 09.08.2020. - Žagarkalns, Cēsis
2. posms 23.08.2020. - Mežezers, Pļaviņas
3. posms 12.09.2020. - Ape/Vastse Roosa (Igaunija)
4. posms 03.10.2020. - Riekstu kalns, Baldone
5. posms 17.10.2020. – Milzkalns, Tukums

3. Grupas un distance

Bērnu brauciens domāts bērniem vecumā no 3 - 9 gadiem. Distances garums tiek noteikts katrā pasākuma norises vietā.

Sadalījums pa grupām:

Dzimšanas gads

Grupa

Piezīmes

2017. - 2018.

Meitenes/Zēni 3

Meitenes un zēni startē kopā

2015. - 2016.

Meitenes/Zēni 5

2013. - 2014.

Meitenes/Zēni 7

Meitenes un zēni startē atsevišķi

2010. - 2012.

Meitenes 9/ Zēni 9

Meitenes un zēni startē atsevišķi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dalībnieku ievērībai

1. Visiem Bērnu brauciena dalībniekiem dalība ir bez maksas

2. Visi Bērnu brauciena dalībnieki tiek apbalvoti ar sponsoru balvām un diplomiem!

3. Bērnu brauciena dalībniekiem aizsargķiveres obligātas

4. Aicinām vecākus bērniem izskaidrot sacensību norisi un drošas braukšanas ABC

5. Reģistrācija

Bērnu brauciena dalībniekus iespējams reģistrēt internetā  - ŠEIT, kā arī sacensību vietā no 9:30 - 11:30

6. Personas datu aizsardzība

 • Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.xcm.lv.
 • Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
 • Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@xcm.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
 • Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
 • Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.xcm.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
 • Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@xcm.lv.