Dati
Dalībnieki
  • 1.posms: 19.04.2020 / Tukums
  • 2.posms: 17.05.2020 / Alūksne
  • 3.posms: 13.06.2020 / Pļaviņas
  • 4.posms: 05.07.2020 / Talsi
  • 5.posms: 26.07.2020 / Baldone
  • 6.posms: 09.08.2020 / Cēsis
  • 7.posms: 12.09.2020 Ape/Vastse Roosa (Igaunija)
  • 7+.posms: 12.09.2020 Ape 100km/Vastse Roosa (Igaunija)
Apstiprinājums

Noteikumi:

Uzņemos pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai; Ja esmu jaunāks par 18 gadiem, man līdzi būs atbildīga pieaugusi persona; Apzinos, ka sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā; Esmu informēts, ka iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta un dalībnieka numurs nav nododams citai personai; Piekrītu sacensību nolikumā minētajiem nosacījumiem. Par nepatiesu dzimšanas datu norādīšanu reģistrācijas anketā un pieteikšanos neatļautā distancē, dalībniekam tiks anulēts sacensību rezultāts.

Pirms apstipriniet pieteikumu, lūdzu, pārbaudiet ievadīto datu pareizību.

*Apliecinu, ka:
– pieteikto dalībnieku veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša izvēlētajai distancei;
– apzinos, ka Biedriba "LKRAC" kā pasākuma organizētāja neatbild par manām kā dalībnieka iespējamām traumām vai veselības traucējumiem, piedaloties pasākumā;
– esmu informēts, ka dalībnieka numurs nav nododams citai personai;
– visa mana sniegtā informācija ir patiesa;
– piekrītu nodot pieteikto dalībnieku personas datus apstrādei Biedriba "LKRAC" pasākuma organizēšanas, nodrošināšanas un uzturēšanas vajadzībām;
– esmu izlasījis un sapratis, kā arī piekrītu un apņemos ievērot pasākuma nolikumu.

*Datu aizsardzība
*Pasākumu organizē Biedriba "LKRAC", kura ir uzskatāma par personas datu pārzini attiecībā uz iegūtajiem personas datiem pasākuma vajadzībām. Pasākuma nolikums un "Privātuma politika" citu starpā nosaka fizisko personu datu apstrādi pasākuma organizēšanas, nodrošināšanas un uzturēšanas vajadzībām. Esmu piekritis, ka Biedriba "LKRAC" citu starpā apstrādā pieteikto dalībnieku personas datus pasākuma organizēšanai.