Nolikumi


NOLIKUMS MTB MARATONAM


1. Mērķis un uzdevumi.

 • Popularizēt kalnu divriteņu (MTB) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
 • Veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
 • Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
 • Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB sacensībām.

2. Starta vieta un datums.

21.04.2024 – 1.posms Ķegums “Zelta zirgs” mototrase
25.05.2024 – 2.posms Alūksne, Opekalns
26.05.2024 – 3.posms Alūksne, Opekalns
06.07.2024 – 4.posms Talsi, Kamparkalns
07.07.2024 – 5.posms Talsi, Kamparkalns
04.08.2024 – 6.posms Cēsis “Latvijas čempionāts MTB maratonā”
07.09.2024 – 7.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100

3. Distance un starta laiks.

Starta laiki tiek noteikti pēc dienas kārtības, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās.
Distances garums – 25-100km.
Trase izveidota vienā vai divos apļos un ir marķēta.
Otrais (25.05.2024) un ceturtais (06.07.2024) posms notiks pēc īpašas starta kārtības. Dalībnieki startēs ar intervālu startu grupās pa 5 dalībniekiem, atbilstoši saviem numuriem. Piemēram: plkst. 10.00 tiks dots starts dalībniekiem ar starta numuriem no 1 līdz 5, pēc 30 sekundēm nākamajiem pieciem dalībniekiem ar starta numuriem no 6 līdz 10, pēc 30 sekundēm nākamie un tā līdz visi dalībnieki startējuši. Rezultāts un vieta dalībniekam tiks noteikts atbilstoši distancē pavadītajam laikam.
Distances veikšanai ir noteikts distances veikšanas kontrollaiks. Kontrollaiks tiek pielīdzināts dalībnieka pārvietošanās ātrumam 10 km/stundā (Piemēram, ja barošanas punkts izvietots distances 20tajā kilometrā, tad kontrollaiks tur noslēdzas pēc divām stundām). Pēc Kontrollaika beigām organizatori negarantē tiesnešu vai distances apkalpojošā personāla klātbūtni un uzraudzību distancē (dalībnieks, ārpus kontrollaika var turpnāt dalību sacensībās, bet tam jārēķinās ar paša spēkiem gan orientējoties distancē, gan rūpējoties par savu drošību).

4. Grupas, distances un koridoru sistēma MTB Maratonā.

Sievietes Sievietes dzimušas no 2005. līdz 1990.gadam
Sievietes 35 Sievietes dzimušas 1989.gadā un agrāk
Vīri U23 Vīrieši dzimuši no 2005. līdz 2002.gadam
Vīri Vīrieši dzimuši no 2001. līdz 1994.gadam
Vīri 30 Vīrieši dzimuši no 1993. līdz 1985.gadam
Vīri 40 Vīrieši dzimuši no 1984. līdz 1975.gadam
Vīri 50 Vīrieši dzimuši 1974.gadā un agrāk

Starta numuri pēc speciāli izstrādātas kārtības tiek piešķirti tikai tiem dalībniekiem, kuri sacensībām ir iepriekš pieteikušies. Stāšanās starta koridoros atbilstoši izsniegtajam numuram.

5. Dalībnieku reģistrācija.

Internetā: www.vivusmtb.lv
Sacensību vietā, atbilstoši konkrētā posma dienas kārtībai.

6. Dalības maksa MTB maratonā

Aktuālajām dalības maksām lūdzam sekot informācijai www.vivusmtb.lv sadaļā “Reģistrācija”.
Numuru izsniegšana uz vietas sacensību centrā - no plkst. 8.30 līdz 9.30.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu.
Gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.

6.1. Dalības maksā ietilpst:

- marķēta un īpaši sagatavota MTB trase;
- numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu;
- ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē;
- auto stāvvieta sacensību dalībniekiem;
- velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām;
- neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežurē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.;
- sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā www.vivusmtb.lv;
- foto un video apskats sacensību mājas lapā www.vivusmtb.lv.

6.2. Citi iespējamie maksājumi:

Numura plāksnes maiņa sezonas laikā 10 EUR
Distances maiņa sacensību dienā 10 EUR
Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku 10 EUR

7. Vērtējums.

7.1. MTB maratons/ Individuāli:
Posma uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji tiks noteikti nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās.

Katrs dalībnieks saņem šādus punktus vecuma grupas un maratona distances vērtējuma atsevišķā ieskaitē vīriešiem un sievietēm:
1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.
Vecuma grupas un maratona distances sezonas kopvērtējuma ieskaitē vērā tiek ņemti 5 sacensību posmu labākie rezultāti.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no sacensību posmiem, utt.


7.2. Maratona distance/ komandas:
Komandu sastāvs tiek noteikts automātiski pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).
Kolektīviem, kuros dalībnieku skaits ļauj pieteikt vairāk kā vienu komandu un kuri vēlas veidot vairākas komandas tas jānorāda reģistrējoties sacensībām (piemēram: Mūsu komanda 1 un Mūsu komanda 2).
Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem.
Komandā atļauts pieteikt gan vīriešus, gan sievietes.
Komanda var tikt reģistrēta uz katru sacensību posmu atsevišķi.
Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā.
Katrā sacensību posmā komanda saņem šādus punktus:
1.vieta - 150 punkti,
2.vieta - 145 punkti,
3.vieta - 142 punkti,
4.vieta - 140 punkti,
5.vieta - 139 punkti,
6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.
Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.
Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.
Komanda var tikt reģistrēta arī no atsevišķi pieteiktiem dalībniekiem, nosūtot e-pastu ar komandas nosaukumu un dalībnieku sarakstu uz info@mtb-maratons.lv
Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 sacensību posmu Komandu labāko rezultātu summa.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.
Sieviešu komandu vērtējums.
Komandā piedalās vismaz divas dāmas. Ja pieteiktas vairāk dāmas komandā, tad vērtēti tiek divi labākie rezultāti.
Rezultāti tiek vērtēti jebkurā no distancēm (var startēt viena dāma maratona, otra pusmaratona distancē).
Vērtējumā tiek ņemti punkti no sieviešu vērtējuma atbilstošajā distancē.
Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta tai komandai, kurai vairāk punkti nopelnīti maratona distancē.
Šajā vērtējumā piedalās tikai tās komandas, kuras savu dalību pieteikušas uz e-pastu info@mtb-maratons.lv norādot dalībnieces, distanci un komandas nosaukumu.


7.3. Citi vērtējumi
Pēc katra posma Maratona Līdera kreklu saņems kopvērtējuma līderis vīriešiem maratona distancē
Pēc katra posma Maratona Līderes kreklu saņems kopvērtējuma līdere sievietēm maratona distancē.
Katrā posmā tiks noteikts Aktīvākais braucējs.


8. Apbalvošana.
8.1. Individuāli:
Katrā posmā pirmie trīs katras vecuma grupas dalībnieki tiks apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju balvām.
Maratona distances sezonas kopvērtējumā pirmās sešas sievietes un pirmie seši vīrieši tiks apbalvoti ar šādām naudas balvām:
1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta 5.vieta 6.vieta
300 € 200 € 150 € 100 € 80 € 70 €

Sezonas kopvērtējumā pirmie trīs katras vecuma grupas dalībnieki tiks apbalvoti ar balvām.

8.2. Komandas sacensības:
Katrā posmā pirmās trīs komandas saņems atbalstītāju balvas.
Sezonas kopvērtējumā pirmās trīs komandas saņems balvas.

9. Tiesāšana.
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši Latvijas Riteņbraukšanas federācijas noteikumiem un vadlīnijām. www.lrf.lv

10. Dalībnieku tiesības un atbildība:
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. Apstiprinot savu dalību sacensībām (samaksājot dalības maksu) dalībnieks pilnībā piekrīt nolikumam un tajā aprakstītajiem noteikumiem.
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. Par savu apdrošināšanu pilnībā atbildīgs pats dalībnieks.
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

11. Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12. Velomaratona dalībnieku ievērībai:
MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā. Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

13. Personas datu aizsardzība
Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.mtb-maratons.lv.
Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu  info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.mtb-maratons.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pasts info@mtb-maratons.lv.
Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura tiek norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

14. Organizatori:
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097
Sacensību mājas lapa: www.vivusmtb.lv
E-pasts: info@mtb-maratons.lv
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.

LATVIJAS VALSTS MEŽI PUSMARATONA NOLIKUMS

1.     Mērķis un uzdevumi. 

 • Popularizēt kalnu divriteņu (MTB) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
 • Veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
 • Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
 • Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB sacensībām.
 • Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm

2. Starta vieta un datums.
21.04.2024 – 1.posms Ķegums “Zelta zirgs” mototrase
25.05.2024 – 2.posms Alūksne, Opekalns
26.05.2024 – 3.posms Alūksne, Opekalns
06.07.2024 – 4.posms Talsi, Kamparkalns
07.07.2024 – 5.posms Talsi, Kamparkalns
04.08.2024 – 6.posms Cēsis “Latvijas čempionāts MTB maratonā”
07.09.2024 – 7.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100

3. Distance un starta laiks.
Starta laiki tiek noteikti pēc dienas kārtības, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās.
Distances garums – 20-50km
Trase izveidota vienā aplī un ir marķēta.

Otrais (25.05.2024) un ceturtais (06.07.2024) posms notiks pēc īpašas starta kārtības. Dalībnieki startēs ar intervālu startu grupās pa 5 dalībniekiem, atbilstoši saviem numuriem. Piemēram: plkst. 10.00 tiks dots starts dalībniekiem ar starta numuriem no 1 līdz 5, pēc 30 sekundēm nākamajiem pieciem dalībniekiem ar starta numuriem no 6 līdz 10, pēc 30 sekundēm nākamie un tā līdz visi dalībnieki startējuši. Rezultāts un vieta dalībniekam tiks noteikts atbilstoši distancē pavadītajam laikam.
Distances veikšanai ir noteikts distances veikšanas kontrollaiks. Kontrollaiks tiek pielīdzināts dalībnieka pārvietošanās ātrumam 10 km/stundā (Piemēram, ja barošanas punkts izvietots distances 20tajā kilometrā, tad kontrollaiks tur noslēdzas pēc divām stundām). Pēc Kontrollaika beigām organizatori negarantē tiesnešu vai distances apkalpojošā personāla klātbūtni un uzraudzību distancē (dalībnieks, ārpus kontrollaika var turpnāt dalību sacensībās, bet tam jārēķinās ar paša spēkiem gan orientējoties distancē, gan rūpējoties par savu drošību)

4. Grupas, distances un koridoru sistēma MTB Pusmaratonā.

S jaunietes Jaunietes dzimušas 2009. un 2008.gadā
V jaunieši Jaunieši dzimuši 2009. un 2008.gadā
V juniori Juniori dzimuši 2007. un 2008.gadā
S U-23 Sievietes dzimušas no 2007. līdz 2002.gadam
S 45 Sievietes dzimušas 1979.gadā un agrāk
V 45 Vīrieši dzimuši no 1979. līdz 1965.gadam
V 60 Vīrieši dzimuši 1964.gadā un agrāk
V P Pusmaratona dalībnieki dzimuši no 1980. līdz 2005.gadam
S P Pusmaratona dalībnieces dzimušas no 1980. līdz 2001.gadam
Elektro Elektro velosipēdu klase, bez vecuma un dzimuma ierobežojuma. Elektro velosipēdu jauda nedrīkst pārsniegt 250W, ātrums nepārsniedz 25 km/h, Elektro velosipēdam jāatbilst UCI noteikumiem par elektro velosipēdiem.

Starta numuri pēc speciāli izstrādātas kārtības tiek piešķirti tikai tiem dalībniekiem, kuri sacensībām ir iepriekš pieteikušies. Stāšanās starta koridoros atbilstoši izsniegtajam numuram.

5. Dalībnieku reģistrācija.
Internetā: http://www.vivusmtb.lv  vai sacensību vietā.

6. Dalības maksa MTB Pusmaratonā uz vietas.

Aktuālajām dalības maksām, lūdzam sekot informācijai www.vivusmtb.lv sadaļā “Reģistrācija".

Numuru izsniegšana sacensību centrā uz vietas.
Iepriekšējā pieteikšanās notiek līdz norādītā datuma plkst. 23.59
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu.
Gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.

6.1. Dalības maksā ietilpst:

• marķēta un īpaši sagatavota MTB trase;
• numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu;
• ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē;
• lielska ēdināšana pēc finiša
• velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām;
• neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.;
• sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā www.mtb-maratons.lv;
• foto un video apskats sacensību mājas lapā www.mtb-maratons.lv

6.2. Citi iespējamie maksājumi sezonas laikā:
Numura plāksnes maiņa sezonas laikā 10 EUR
Distances maiņa 10 EUR
Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku 10 EUR

7. Vērtējums.
7.1. MTB Pusmaratons/ Individuāli:
Posma uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji tiks noteikti nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās.
Katrs dalībnieks saņem šādus punktus vecuma grupas un pusmaratona distances vērtējuma atsevišķā ieskaitē vīriešiem un sievietēm:
1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.
Vecuma grupas un pusmaratona distances sezonas kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 5 sacensību posmu labākie rezultāti.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no sacensību posmiem, utt.

7.2. Pusmaratona distance/ komandas:
Komandu sastāvs tiek noteikts automātiski pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā (reģistrējoties norāda vienādu komandas nosaukumu) automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).
Kolektīviem, kuros dalībnieku skaits ļauj pieteikt vairāk kā vienu komandu un kuri vēlas veidot vairākas komandas tas jānorāda reģistrējoties sacensībām (piemēram: Mūsu komanda 1 un Mūsu komanda 2).
Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem.
Komandā atļauts pieteikt gan vīriešus, gan sievietes.
Komanda var tikt reģistrēta uz katru sacensību posmu atsevišķi.
Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā.
Katrā sacensību posmā komanda saņem šādus punktus:
1.vieta - 150 punkti,
2.vieta - 145 punkti,
3.vieta - 142 punkti,
4.vieta - 140 punkti,
5.vieta - 139 punkti,
6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.
Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.
Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.
Komanda var tikt reģistrēta arī no atsevišķi pieteiktiem dalībniekiem, nosūtot e-pastu ar komandas nosaukumu un dalībnieku sarakstu uz info@mtb-maratons.lv.
Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 sacensību posmu Komandu rezultātu summa.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.
Sieviešu komandu vērtējums.
Komandā piedalās vismaz divas dāmas. Ja pieteiktas vairāk dāmas komandā, tad vērtēti tiek divi labākie rezultāti.
Rezultāti tiek vērtēti jebkurā no distancēm (var startēt viena dāma maratona, otra pusmaratona distancē).
Vērtējumā tiek ņemti punkti no sieviešu vērtējuma atbilstošajā distancē.
Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta tai komandai, kurai vairāk punkti nopelnīti maratona distancē.
Šajā vērtējumā piedalās tikai tās komandas, kuras savu dalību pieteikušas uz e-pastu info@mtb-maratons.lv norādot dalībnieces, distanci un komandas nosaukumu.
Pāra sacensības.
Pāra sacensībās piedalās divi dalībnieki, neatkarīgi no vecuma (izņemot distances ierobežojumu, jaunieši jaunāki par 14 gadiem nedrīkst braukt pusmaratona distanci) vai dzimuma.
Visas sezonas laikā pāru sastāvs paliek nemainīgs. Gadījumā, ja kāds no pāra kādā no posmiem nevar piedalīties, otrs dalībnieks šajā posmā var piedalīties individuālajā vērtējumā, par to informējot organizatorus izņemot starta numurus sacensību centrā.
Pārim visu sacensību laiku distancē jāpārvietojas kopā, atstarpe starp pāra dalībniekiem distancē nedrīkst būt lielāka kā 30 sekundes, distances finišā atstarpe nedrīkst būt lielāka par 10 sekundēm. Rezultāts tiek fiksēt pēc pēdējā pāra dalībnieka finiša. Ja tiek pārkāpts minimālās atstarpes noteikums pārim tiek piešķirts sods, 5 minūtes klāt pie uzrādītā rezultāta.
Pāra sacensību dalībnieku rezultāti netiek skaitīti individuālo sacensību vērtējumā, bet tiek ņemti vērā komandu vērtējumā.
Pāru sacensībās tiek apbalvoti trīs ātrākie pāri katrā posmā un trīs labākie pāri kopvērtējumā.
Pāru kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 sacensību posmu pāru sacensību rezultātu summa. Kopvērtējuma punkti tiek skaitīti identiski kā individuālajā vērtējumā.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst pāris, kuram ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.

7.3. Citi vērtējumi
Pēc katra posma Pusmaratona Līdera kreklu saņems kopvērtējuma līderis vīriešiem pusmaratona distancē.
Pēc katra posma Pusmaratona Līderes kreklu saņems kopvērtējuma līdere sievietēm pusmaratona distancē.

8. Apbalvošana.
8.1. Individuāli:

Katrā posmā pirmie trīs pusmaratona distances vērtējumā finišējušie vīrieši tiks apbalvoti ar atbalstītāju balvām.
Katrā posmā pirmās trīs pusmaratona distances vērtējumā finišējušās sievietes tiks apbalvotas ar atbalstītāju balvām.
Katrā posmā ar sponsoru balvām tiks apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās.

Pirmie trīs katras grupas dalībnieki sezonas kopvērtējumā tiks apbalvoti ar kausiem.

8.2. Komandas un pāru sacensības:
Katrā posmā pirmās trīs un pirmās trīs sieviešu komandas un trīs ātrākie pāri saņems atbalstītāju balvas.
Kopvērtējumā pirmās trīs komandas un pirmās trīs sieviešu komandas un pirmie trīs pāri saņems kausus un sponsoru balvas.

9. Tiesāšana.
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši Latvijas Riteņbraukšanas federācijas noteikumiem un vadlīnijām www.lrf.lv.

10. Dalībnieku tiesības un atbildība:
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. Apstiprinot savu dalību sacensībām (samaksājot dalības maksu) dalībnieks pilnībā piekrīt nolikumam un tajā aprakstītajiem noteikumiem.
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
Sacensību laikā dalībnieki distancē nedrīkst izmantot austiņas.
Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. Par savu apdrošināšanu pilnībā atbildīgs pats dalībnieks.
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

11. Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12. Velomaratona dalībnieku ievērībai:
MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā. Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

13. Personas datu aizsardzība
Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā http://www.mtb-maratons.lv.
Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā http://www.mtb-maratons.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@mtb-maratons.lv.
Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura tiek norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

14. Organizatori:
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097
Sacensību mājas lapa: http://www.vivusmtb.lv
E-pasts: info@mtb-maratons.lv
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.

PUSAUDŽU DISTANCES NOLIKUMS

1.  Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt riteņbraukšanu bērnu un pusaudžu vidū.
 • Piesaistīt bērnus un pusaudžus kalnu riteņbraukšanai.
 • Sekmēt un veicināt bērnu un pusaudžu brīvā laika sportisku pavadīšanu
 • Veicināt bērnu un pusaudžu izpratni par pozitīvu sportisko garu
 • Popularizēt bērnu un pusaudžu aktīvu brīvdienu pavadīšanu ģimenes un draugu lokā, aktīvo atpūtu
  dabā un dažādu Latvijas reģionu iepazīšanu

2. Starta laiks un vieta
Pusaudžu sacensību starts noteikts dienas kartībā, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās.

21.04.2024 – 1.posms Ķegums “Zelta zirgs” mototrase
25.05.2024 – 2.posms Alūksne, Opekalns
26.05.2024 – 3.posms Alūksne, Opekalns
06.07.2024 – 4.posms Talsi, Kamparkalns
07.07.2024 – 5.posms Talsi, Kamparkalns
04.08.2024 – 6.posms Cēsis “Latvijas čempionāts MTB maratonā”
07.09.2024 – 7.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100

Pusaudžu sacensības domātas bērniem vecumā no 10 - 14 gadiem.

3. Grupas un distance

Grupa Dzimšanas gads
V 12 2014. - 2012. gads
S 12 2014. - 2012. gads
V 14 2011. - 2010. gads
S 14 2011. - 2010. gads

Distances garums 10 – 20 km.

4. Dalībnieku reģistrācija.
Internetā: www.vivusmtb.lv vai sacensību centrā uz vietas.

5. Dalības maksa pusaudžu sacensībās
Aktuālajām dalības maksām, lūdzam sekot informācijai www.vivusmtb.lv sadaļā “Reģistrācija”
Starta numuri pēc speciāli izstrādātas kārtības tiek piešķirti tikai tiem dalībniekiem, kuri sacensībām ir iepriekš pieteikušies.Numuru izsniegšana uz vietas sacensību centrā, atbilstoši konkrētā posma dienas kārtībai. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu. Gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā ietilpst:

 • marķēta un īpaši sagatavota MTB trase;
 • numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu;
 • ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē;
 • auto stāvvieta sacensību dalībniekiem; 
 • velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežurē neatliekamās
  medicīniskās palīdzības brigāde.;
 • sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas
  lapā www.vivusmtb.lv;
 • foto un video apskats sacensību mājas lapā www.vivusmtb.lv.

Citi iespējamie maksājumi:
Numura plāksnes maiņa sezonas laikā 10 Eur
Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku 10 Eur.

6. Vērtējums.
6.1. Individuāli:
Katrs dalībnieks saņem šādus punktus vecuma grupas ieskaitē:
1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.

Kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 5 (piecu) sacensību posmu labākie rezultāti.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir
augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no
sacensību posmiem, utt.

6.2. Komandas:
Komandu sastāvs tiek noteikts pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā (reģistrējoties norāda vienādu komandas nosaukumu) automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).
Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem, no kuriem vismaz viena ir meitene.
Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā, neatkarīgi no grupas vai dzimuma vērtējuma.
Katrā sacensību posmā komanda saņem šādus punktus:
1.vieta - 150 punkti,
2.vieta - 145 punkti,
3.vieta - 142 punkti,
4.vieta - 140 punkti,
5.vieta - 139 punkti,
6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk
Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.
Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.
Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 (piecu) sacensību posmu Komandu rezultātu summa.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.

6.3. Citi vērtējumi:
Pēc katra posma Līdera kreklu saņems kopvērtējuma līderis vai līdere Pusaudžu distancē.

7. Apbalvošana.
Katrā posmā ar medaļu un atbalstītāju balvām tiks apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki nolikuma 3. punktā
paredzētajās vecuma grupās un trīs ātrākās komandas tiks apbalvotas ar atbalstītāju balvām.
Pirmie trīs katras grupas dalībnieki un trīs ātrākās komandas kopvērtējumā tiks apbalvoti ar balvām.

8. Tiesāšana.
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši Latvijas Riteņbraukšanas federācijas noteikumiem. www.lrf.lv.

9.  Dalībnieku tiesības un atbildība:
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no
personīgās atbildības.
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu
veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un
sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām
sacensību laikā. 
Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. 
Sacensību laikā dalībnieki distancē nedrīkst izmantot austiņas.
Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. 
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var
iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc
sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek
apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta. 
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu
paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes
gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju
izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama
nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā
ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā
atsevišķi.
Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta
palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā
atsevišķi.

10.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību
nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību
laikā.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem
trasē.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem
tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem
sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates
materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

11. Velomaratona dalībnieku ievērībai:
MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties
pret apkārtējo vidi.
MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti
jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un
meža ceļiem.
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā.
Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

12. Personas datu aizsardzība
Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.mtb-maratons.lv.
Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu  info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā
www.mtb-maratons.lvLatvijas medijos un sociālajos portālos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@mtb-maratons.lv
Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura tiek norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

13. Organizatori:
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097
Sacensību mājas lapa: http://www.mtb-maratons.lv,
E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.

BĒRNU BRAUCIENS 2024

1.  Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt riteņbraukšanu bērnu vidū
 • Piesaistīt bērnus kalnu riteņbraukšanai
 • Sekmēt un veicināt bērnu brīvā laika sportisku pavadīšanu
 • Veicināt bērnu izpratni par pozitīvu sportisko garu
 • Popularizēt bērnu aktīvu brīvdienu pavadīšanu ģimenes un draugu lokā, aktīvo atpūtu dabā un dažādu Latvijas reģionu iepazīšanu

2. Starta laiks un vieta

21.04.2024 – 1.posms Ķegums “Zelta zirgs” mototrase
25.05.2024 – 2.posms Alūksne, Opekalns
26.05.2024 – 3.posms Alūksne, Opekalns
06.07.2024 – 4.posms Talsi, Kamparkalns
07.07.2024 – 5.posms Talsi, Kamparkalns
04.08.2024 – 6.posms Cēsis “Latvijas čempionāts MTB maratonā”
07.09.2024 – 7.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100

Bērnu brauciena starta laikiem lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās.
Distance izveidota starta/finiša rajona tuvumā. Distances garums no 200m līdz 3km.

3. Grupas un distance

Bērnu brauciens domāts bērniem vecumā no 3 - 9 gadiem. Distances garums tiek noteikts katrā pasākuma norises vietā.

Sadalījums pa grupām:

Dzimšanas gads

Grupa

Piezīmes

2021. - 2022.

Meitenes/Zēni 3

Meitenes un zēni startē kopā

2019. - 2020.

Meitenes/Zēni 5

2017. - 2018.

Meitenes/Zēni 7

Meitenes un zēni startē atsevišķi

2015. - 2016.

Meitenes 9/ Zēni 9

Meitenes un zēni startē atsevišķi

4. Dalībnieku ievērībai

Visiem Bērnu velobrauciena dalībniekiem dalība ir bez maksas
Visi Bērnu velobrauciena dalībnieki tiek apbalvoti ar sponsoru balvām un diplomiem. Uzvarētāji šajā braucienā netiek izcelti un atsevišķi apbalvoti.
Bērnu velobrauciena dalībniekiem aizsargķiveres obligātas.
Aicinām vecākus bērniem izskaidrot sacensību norisi un drošas braukšanas ABC.

5. Reģistrācija

Bērnu brauciena dalībniekus iespējams reģistrēt mājas lapā lapā www.vivusmtb.lvkā arī sacensību vietā (par reģistrācijas laikiem, lūdzam sekot mūsu mājas lapā www.vivusmtb.lv)

6. Personas datu aizsardzība

Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. 

Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.vivusmtb.lv Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@mtb-maratons.lv

7. Organizatori.
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097

Sacensību mājas lapa: www.vivusmtb.lv

E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt velobrauciena nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieku vecāki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.

 

TĪRS ATPŪTAS BRAUCIENS NOLIKUMS

1.  Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt MTB (kalnu divriteņu) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
 • Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB sacensībām.
 • Veicināt dažādu valstu MTB entuziastu ierašanos uz pasākumu, tādējādi veicinot tūrisma   attīstību.
 • Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
 • Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

2. Norises laiks un vieta
Starta laiki tiek noteikti pēc dienas kārtības, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās.
21.04.2024 – 1.posms Ķegums “Zelta zirgs” mototrase
25.05.2024 – 2.posms Alūksne, Opekalns
26.05.2024 – 3.posms Alūksne, Opekalns
06.07.2024 – 4.posms Talsi, Kamparkalns
07.07.2024 – 5.posms Talsi, Kamparkalns
04.08.2024 – 6.posms Cēsis “Latvijas čempionāts MTB maratonā”
07.09.2024 – 7.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100

3. Grupas un distance
Tīrs atpūtas brauciens braucienā var startēt jebkurš interesents no 15 gadu vecuma. Ar jebkādas konfigurācijas velosipēdiem.
Distances garums 10 - 15km.

4. Dalībnieku reģistrācija.
Internetā: www.vivusmtb.lv
Sacensību vietā, atbilstoši konkrētā posma dienas kārtībai.

5. Dalības maksa.
Aktuālajām dalības maksām, lūdzam sekot informācijai www.vivusmtb.lv sadaļā “Reģistrācija”
Numuru izsniegšana uz vietas sacensību centrā, atbilstoši konkrētā posma dienas kārtībai.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu.
Gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā ietilpst:

 • Marķēta un īpaši sagatavota MTB trase;
 • Numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu;
 • Ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē;
 • Velosipēdu mazgāšana pēc velobrauciena;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 • Foto un video apskats sacensību mājas lapā www.vivusmtb.lv.

6. Dalībnieki, vērtēšana, apbalvošana.
Tīrs atpūtas brauciens braucienā tiek fiksēts dalībnieka finiša laiks, bet rezultāti tiek publicēti alfabēta kārtībā.
No visiem Tīrs atpūtas brauciens brauciena finišējušajiem dalībniekiem tiek izlozēti trīs veiksmīgie, kuri saņems balvas.

7. Tiesāšana.
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši Latvijas Riteņbraukšanas federācijas noteikumiem www.lrf.lv.

8.  Dalībnieku tiesības un atbildība.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. Apstiprinot savu dalību sacensībām (samaksājot dalības maksu) dalībnieks pilnībā piekrīt nolikumam un tajā aprakstītajiem noteikumiem.
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
Sacensību laikā dalībnieki distancē nedrīkst izmantot austiņas.
Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. Par savu apdrošināšanu pilnībā atbildīgs pats dalībnieks.
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

9.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

10. Velomaratona dalībnieku ievērībai.
MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā. Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

11. Personas datu aizsardzība.
Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.
Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.vivusmtb.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@mtb-maratons.lv.
Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura var tikt norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

12. Organizatori.
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014
Tālr.: 26542097
Mājas lapa: www.vivusmtb.lv
E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt velobrauciena nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra posma.