Cido Bērnu brauciens

CIDO BĒRNU BRAUCIENS 2023

1.  Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt riteņbraukšanu bērnu vidū
 • Piesaistīt bērnus kalnu riteņbraukšanai
 • Sekmēt un veicināt bērnu brīvā laika sportisku pavadīšanu
 • Veicināt bērnu izpratni par pozitīvu sportisko garu
 • Popularizēt bērnu aktīvu brīvdienu pavadīšanu ģimenes un draugu lokā, aktīvo atpūtu dabā un dažādu Latvijas reģionu iepazīšanu

2. Starta laiks un vieta

 • 23.04.2023 – 1.posms Tukums
 • 27.05.2023 – 2.posms Alūksne
 • 28.05.2023 – 3.posms Alūksne
 • 09.07.2023 – 4.posms Talsi
 • 05.08.2023 – 5.posms Cēsis
 • 06.08.2023 – 6.posms Cēsis
 • 09.09.2023 – 7.posms Ape “Latvijas čempionāts MTB maratonā”

Bērnu brauciena visiem posmiem starts ap plkst. 11:50 (atsevišķos posmos var tikt noteikti citi starta laiki, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās).
Distance izveidota starta/finiša rajona tuvumā. Distances garums 200m - 3km

3. Grupas un distance

Bērnu brauciens domāts bērniem vecumā no 3 - 9 gadiem. Distances garums tiek noteikts katrā pasākuma norises vietā.

Sadalījums pa grupām:

Dzimšanas gads

Grupa

Piezīmes

2020. - 2021.

Meitenes/Zēni 3

Meitenes un zēni startē kopā

2018. - 2019.

Meitenes/Zēni 5

2016. - 2017.

Meitenes/Zēni 7

Meitenes un zēni startē atsevišķi

2014. - 2015.

Meitenes 9/ Zēni 9

Meitenes un zēni startē atsevišķi

 

4. Dalībnieku ievērībai

Visiem Bērnu velobrauciena dalībniekiem dalība ir bez maksas
Visi Bērnu velobrauciena dalībnieki tiek apbalvoti ar sponsoru balvām un diplomiem. Uzvarētāji šajā braucienā netiek izcelti un atsevišķi apbalvoti.
Bērnu velobrauciena dalībniekiem aizsargķiveres obligātas.
Aicinām vecākus bērniem izskaidrot sacensību norisi un drošas braukšanas ABC.

5. Reģistrācija

Bērnu brauciena dalībniekus iespējams reģistrēt mājas lapā lapā www.vivusmtb.lvkā arī sacensību vietā (par reģistrācijas laikiem, lūdzam sekot mūsu mājas lapā www.vivusmtb.lv)

6. Personas datu aizsardzība

Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. 

Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.vivusmtb.lv Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@mtb-maratons.lv

7. Organizatori.
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097

Sacensību mājas lapa: www.vivusmtb.lv

E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt velobrauciena nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieku vecāki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.