Plānotā dienas kārtība 4. posmā Kamparkalnā 6. jūlijā (sestdien).

9:30 - 10:30 reģistrācija un starta numuru izņemšana “Kärcher” maratona distances un “Cido Kids” bērnu brauciena dalībniekiem;
9:30 - 10:30 reģistrācija un starta numuru izņemšana “Mangaļi” pusaudžu distances, Skrejriteņu klases un “Tīrs atpūtas brauciens” dalībniekiem;
10:30 “Mangaļi” pusaudžu, Skrejriteņu klases un “Kärcher” maratona komandu pārstāvju sanāksme;
11:00 - 12:30 reģistrācija un starta numuru izņemšana “Latvijas Valsts meži” pusmaratona dalībniekiem;
11:00 kopējs starts “Mangaļi” pusaudžu un “Tīrs atpūtas brauciens” distancēm un Skrejriteņu klases braucējiem;
11:10 - 11:30 intervālu starts “Kärcher” maratona distancei;
11:30 starts “Cido Kids” bērnu braucieniem ZM3, ZM5 grupām;
Ap 11:35 “Mangaļi” pusaudžu distances līderu finišs;
11:50 starts “Cido Kids” bērnu braucieniem Z7, M7, Z9, M9 grupām;
12:30 “Latvijas Valsts meži” pusmaratona komandu pārstāvju sanāksmei;
Ap 12:25 “Kärcher” maratona distances līderu finišs;
Ap 12:40 apbalvošana “Mangaļi” pusaudžu distancei, Skrejriteņu klasei un izloze “Tīrs atpūtas brauciens” dalībniekiem;
13:00 - 13:30 intervālu starts “Latvijas Valsts meži” pusmaratona distancei;
5. min. pirms pirmās grupas startēs “Elektro” klases dalībnieki
13:45 - 14:00 apbalvošanas sākums “Kärcher” maratona distancei;
Ap 14:00 “Latvijas Valsts meži” pusmaratona distances līderu finišs;
15:30 - 15:45 apbalvošanas sākums “Latvijas Valsts meži” pusmaratona distancei.


(In english)
Leg 4 - 6 July (Saturday)
9:30 - 10:30 Registration and pick-up of starting numbers for participants of the “Kärcher” Marathon, “Mangaļi” teenage distance, “Scooter Class”, “Tīrs atpūtas brauciens”, “Cido Kids” ride.
10:30 Meeting of the "Mangaļi"; teenage distance, “Scooter Class” and "Kärcher" Marathon Team Representatives.
11:00 - 12:30 Registration and pick-up of starting numbers for "Latvijas Valsts meži" half marathon participants.
11:00 Common start for "Mangaļi" teen ride and “Tīrs atpūtas brauciens” distances and for the scooter class.
11:10 - 11:30 Interval start for the "Kärcher" marathon distance.
11:30 Start for “Cido Kids” ride for ZM3 to ZM5 groups.
11:35 Finish for the leaders of the "Mangali" teen race.
11:50 Start for the “Cido Kids” ride for Z7 M7 to Z9 M9. groups
12:30 Meeting of the "Latvijas Valsts meži" half marathon team representatives.
Around 12:25 Kärcher marathon finish.
Around 12:40 Awards ceremony for the "Mangaļi" teenage distance for the Scooter class and raffle for the “Tīrs atpūtas brauciens” participants.
13:00 - 13:30 Interval start for the "Latvijas Valsts meži" half marathon distance; 5 minutes before the first group will start the "Elektro" class.
13:45 - 14:00 the awards ceremony for the "Kärcher" marathon.
Around 14:00 Finish for the leaders of the "Latvijas Valsts meži" half marathon.
15:30 - 15:45 Awards ceremony for the "Latvijas Valsts meži" half marathon.

 

Plānotā dienas kārtība 4. posmā Kamparkalnā 6. jūlijā (sestdien).