Pieejams Baldones trases GPX fails

Pieejams Baldones trases GPX fails.

Pieejams Baldones trases GPX fails