HRX 50-60 KM

 

NOLIKUMS HRX MARATONS

 

1.     Mērķis un uzdevumi. 

·    Popularizēt MTB (kalnu divriteņu) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.

·    Veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību. 

·    Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

2. Starta vieta un datums.

1. posms 05.07.2020. - Kamparkalns, Talsi 
2. posms 26.07.2020. - Mežinieki, Alūksne
3. posms 09.08.2020. - Žagarkalns, Cēsis 
4. posms 23.08.2020. - Mežezers, Pļaviņas 
5. posms 12.09.2020. - Ape/Vastse Roosa (Igaunija) 
6. posms 03.10.2020. - Riekstu kalns, Baldone
7. posms 17.10.2020. – Milzkalns, Tukums
 

3. Distance un starta laiks.

·      Starts plkst. 11:30.

·      Distances garums – 50-100km.

·      Trase izveidota vienā vai divos apļos un ir marķēta.

 

4. Grupas, distances un numuru sistēma.

 HRX MTB Maratona distance

Sievietes – 2001. līdz 1986. gadā dzimušas

Sievietes 35 - 1985. gadā un agrāk dzimušas

Vīri U23 – 2001. līdz 1998. gadā dzimušie

Vīri – 1997. līdz 1990. gadā dzimušie

Vīri 30 – 1989. līdz 1981. gadā dzimušie

Vīri 40 – 1980. līdz 1971. gadā dzimušie;

Vīri 50 – 1970. gadā un agrāk dzimuši

 

5. Dalībnieku reģistrācija.

·      Internetā: http://www.mtb-maratons.lv

·      Veikalā “Veloprofs”, Maskavas ielā 240 vai Brīvības ielā 401,  Rīgā

·      Sacensību vietā, no plkst. 9:30 līdz 11:00.

6. Dalības maksa (EUR)

Grupas

1. pieteikšanās  kārta (beidzas 10 dienas pirms katra posma)

2. pieteikšanās kārta
(beidzas 4 dienas pirms katra posma)

Uz vietas

MTB maratons

22 Eur 

27 Eur

35 Eur


 

Iepriekšējā pieteikšanās notiek līdz norādītā datuma plkst. 23:59

Posms

1. pieteikšanās kārta

2. pieteikšanās kārta

1. 

26.06.2020.

01.07.2020.

2. 

17.07.2020.

22.07.2020.

3.

31.07.2020.

05.08.2020.

4.

14.08.2020.

19.08.2020.

5.

03.09.2020.

08.09.2020.

6.

24.09.2020.

29.09.2020.

7.

07.10.2020.

13.10.2020.

 

Pieteikšanās uz vietas sacensību centrā un numuru izsniegšana - no plkst. 9:30 līdz 11:00

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu. 

Dalības maksā ietilpst:

·      Marķēta un īpaši sagatavota MTB trase.

·      Numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu.

·      Ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē. 

·      Velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām.

·      Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 

·      Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā www.mtb-maratons.lv .

·      Foto un video apskats sacensību mājas lapā www.mtb-maratons.lv

Citi iespējamie maksājumi:

Numura plāksnes maiņa sezonas laikā

10 Eur

Distances maiņa sacensību dienā

10 Eur

Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku

10 Eur

 

7. Vērtējums.

7.1. Maratona distance/ Individuāli:

Posma uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji tiks noteikti nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās. 

Katrs dalībnieks saņem sekojošus punktus vecuma grupas un Maratona distances vērtējuma atsevišķā ieskaitē vīriešiem un sievietēm:
1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.

Vecuma grupas un Maratona distances sezonas kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 5 (piecu) sacensību posmu labākie rezultāti.

Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no sacensību posmiem, utt.

7.2. Maratona distance/ komandas:

Komandu sastāvs tiek noteikts automātiski pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā automātiski piedalās arī komandu ieskaitē). Kolektīviem kuros dalībnieku skaits ļauj pieteikt vairāk kā vienu komandu un kuri vēlas veidot vairākas komandas tas jānorāda reģistrējoties sacensībām (piemēram: Mūsu komanda 1 un Mūsu komanda 2).

Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem.

Komandā atļauts pieteikt gan vīriešus, gan sievietes neierobežotā skaitā.

Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā, neatkarīgi no grupas vai dzimuma vērtējuma.

Katrā sacensību posmā komanda saņem sekojošus punktus:

1.vieta - 150 punkti,

2.vieta - 145 punkti,

3.vieta - 142 punkti,

4.vieta - 140 punkti,

5.vieta - 139 punkti,

6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk

Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.

Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.

Komanda var tikt reģistrēta arī no atsevišķi pieteiktiem dalībniekiem, nosūtot e-pastu ar komandas nosaukumu un dalībnieku sarakstu uz info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā protokolā dalībniekiem tiks norādīts tās komandas nosaukums kurā viņi piedalīsies komandas vērtējumā.

Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 (piecu) sacensību posmu Komandu rezultātu summa. 

Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.

Sieviešu komandu vērtējums

Komandā piedalās vismaz divas dāmas. Ja pieteiktas vairāk dāmas komandā, tad vērtēti tiek divi labākie rezultāti.

Rezultāti tiek vērtēti jebkurā no distancēm (var startēt viena dāma maratona distancē, otra pusmaratona).

Vērtējumā tiek ņemti punkti no sieviešu vērtējuma atbilstošajā distancē.

Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta tai komandai kurai vairāk punkti nopelnīti maratona distancē. 

Šajā vērtējumā piedalās tikai tās komandas kuras savu dalību pieteikušas uz epastu info@mtb-maratons.lv norādot dalībnieces, distanci un komandas nosaukumu

8. Apbalvošana.

 8.1. Individuāli:

Katrā posmā pirmie trīs Maratona distances vērtējumā finišējušie vīrieši tiks apbalvoti ar atbalstītāju balvām. 

Katrā posmā pirmās trīs Maratona distances vērtējumā finišējušās sievietes tiks apbalvotas ar atbalstītāju balvām.

 -      Katrā posmā pirmie trīs katras vecuma grupas dalībnieki tiks apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju balvām.

-      Maratona distances sezonas kopvērtējumā pirmie desmit vīrieši tiks apbalvoti ar sekojošām naudas prēmijām:

1. vieta

2. vieta

3. vieta

4. vieta

5. vieta

6. vieta

7. vieta

8. vieta

9. vieta

10. vieta

200 €

150 €

100 €

90 €

80€

70€

60€

50€

50€

50€

-      Maratona distances sezonas kopvērtējumā pirmās sešas sievietes tiks apbalvotas ar sekojošām naudas prēmijām:

1. vieta

2. vieta

3. vieta

4. vieta

5. vieta

6. vieta

200 €

150 €

100 €

70 €

60 €

50 €

-      Vecuma grupu kopvērtējumā pirmie trīs katras vecuma grupas dalībnieki tiks apbalvoti ar kausiem. 

8.2. Komandas:

Katrā posmā pirmās trīs komandas saņems atbalstītāju balvas.
Kopvērtējumā pirmās trīs komandas saņems kausus.

9. Tiesāšana.

Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši LRF noteikumiem.

10.  Dalībnieku tiesības un atbildība:

·      Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

·      Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 

·      Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. 

·      Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. 

·      Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta. 

·      Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.

·      Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.

·      Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

·      Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

·      Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

11.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:

·       Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā. 

·       Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

·       Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

·       Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

·       Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 

·       Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12. Velomaratona dalībnieku ievērībai:

·      MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

·      MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.

·      Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

·      Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

·      Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

·      Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā. Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

 

13. Personas datu aizsardzība

Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.xcm.lv.

Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@xcm.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.xcm.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@xcm.lv.

Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura tiek norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

 

14. Organizatori:

Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014, 
Tālr.: 26542097

Sacensību mājas lapa: http://www.mtb-maratons.lv,

E-pasts: info@mtb-maratons.lv

 

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.