Kärcher MTB Maratona distance


NOLIKUMS MTB MARATONAM


1. Mērķis un uzdevumi.

  • Popularizēt kalnu divriteņu (MTB) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
  • Veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
  • Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
  • Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB sacensībām.

2. Starta vieta un datums.

21.04.2024 – 1.posms Ķegums “Zelta zirgs” mototrase
25.05.2024 – 2.posms Alūksne, Opekalns
26.05.2024 – 3.posms Alūksne, Opekalns
06.07.2024 – 4.posms Talsi, Kamparkalns
07.07.2024 – 5.posms Talsi, Kamparkalns
04.08.2024 – 6.posms Cēsis “Latvijas čempionāts MTB maratonā”
07.09.2024 – 7.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100

3. Distance un starta laiks.

Starta laiki tiek noteikti pēc dienas kārtības, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās.
Distances garums – 25-100km.
Trase izveidota vienā vai divos apļos un ir marķēta.
Otrais (25.05.2024) un ceturtais (06.07.2024) posms notiks pēc īpašas starta kārtības. Dalībnieki startēs ar intervālu startu grupās pa 5 dalībniekiem, atbilstoši saviem numuriem. Piemēram: plkst. 10.00 tiks dots starts dalībniekiem ar starta numuriem no 1 līdz 5, pēc 30 sekundēm nākamajiem pieciem dalībniekiem ar starta numuriem no 6 līdz 10, pēc 30 sekundēm nākamie un tā līdz visi dalībnieki startējuši. Rezultāts un vieta dalībniekam tiks noteikts atbilstoši distancē pavadītajam laikam.
Distances veikšanai ir noteikts distances veikšanas kontrollaiks. Kontrollaiks tiek pielīdzināts dalībnieka pārvietošanās ātrumam 10 km/stundā (Piemēram, ja barošanas punkts izvietots distances 20tajā kilometrā, tad kontrollaiks tur noslēdzas pēc divām stundām). Pēc Kontrollaika beigām organizatori negarantē tiesnešu vai distances apkalpojošā personāla klātbūtni un uzraudzību distancē (dalībnieks, ārpus kontrollaika var turpnāt dalību sacensībās, bet tam jārēķinās ar paša spēkiem gan orientējoties distancē, gan rūpējoties par savu drošību).

4. Grupas, distances un koridoru sistēma MTB Maratonā.

Sievietes Sievietes dzimušas no 2005. līdz 1990.gadam
Sievietes 35 Sievietes dzimušas 1989.gadā un agrāk
Vīri U23 Vīrieši dzimuši no 2005. līdz 2002.gadam
Vīri Vīrieši dzimuši no 2001. līdz 1994.gadam
Vīri 30 Vīrieši dzimuši no 1993. līdz 1985.gadam
Vīri 40 Vīrieši dzimuši no 1984. līdz 1975.gadam
Vīri 50 Vīrieši dzimuši 1974.gadā un agrāk

Starta numuri pēc speciāli izstrādātas kārtības tiek piešķirti tikai tiem dalībniekiem, kuri sacensībām ir iepriekš pieteikušies. Stāšanās starta koridoros atbilstoši izsniegtajam numuram.

5. Dalībnieku reģistrācija.

Internetā: www.vivusmtb.lv
Sacensību vietā, atbilstoši konkrētā posma dienas kārtībai.

6. Dalības maksa MTB maratonā

Aktuālajām dalības maksām lūdzam sekot informācijai www.vivusmtb.lv sadaļā “Reģistrācija”.
Numuru izsniegšana uz vietas sacensību centrā - no plkst. 8.30 līdz 9.30.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu.
Gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.

6.1. Dalības maksā ietilpst:

- marķēta un īpaši sagatavota MTB trase;
- numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu;
- ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē;
- auto stāvvieta sacensību dalībniekiem;
- velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām;
- neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežurē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.;
- sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā www.vivusmtb.lv;
- foto un video apskats sacensību mājas lapā www.vivusmtb.lv.

6.2. Citi iespējamie maksājumi:

Numura plāksnes maiņa sezonas laikā 10 EUR
Distances maiņa sacensību dienā 10 EUR
Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku 10 EUR

7. Vērtējums.

7.1. MTB maratons/ Individuāli:
Posma uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji tiks noteikti nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās.

Katrs dalībnieks saņem šādus punktus vecuma grupas un maratona distances vērtējuma atsevišķā ieskaitē vīriešiem un sievietēm:
1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.
Vecuma grupas un maratona distances sezonas kopvērtējuma ieskaitē vērā tiek ņemti 5 sacensību posmu labākie rezultāti.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no sacensību posmiem, utt.


7.2. Maratona distance/ komandas:
Komandu sastāvs tiek noteikts automātiski pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).
Kolektīviem, kuros dalībnieku skaits ļauj pieteikt vairāk kā vienu komandu un kuri vēlas veidot vairākas komandas tas jānorāda reģistrējoties sacensībām (piemēram: Mūsu komanda 1 un Mūsu komanda 2).
Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem.
Komandā atļauts pieteikt gan vīriešus, gan sievietes.
Komanda var tikt reģistrēta uz katru sacensību posmu atsevišķi.
Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā.
Katrā sacensību posmā komanda saņem šādus punktus:
1.vieta - 150 punkti,
2.vieta - 145 punkti,
3.vieta - 142 punkti,
4.vieta - 140 punkti,
5.vieta - 139 punkti,
6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.
Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.
Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.
Komanda var tikt reģistrēta arī no atsevišķi pieteiktiem dalībniekiem, nosūtot e-pastu ar komandas nosaukumu un dalībnieku sarakstu uz info@mtb-maratons.lv
Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 sacensību posmu Komandu labāko rezultātu summa.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.
Sieviešu komandu vērtējums.
Komandā piedalās vismaz divas dāmas. Ja pieteiktas vairāk dāmas komandā, tad vērtēti tiek divi labākie rezultāti.
Rezultāti tiek vērtēti jebkurā no distancēm (var startēt viena dāma maratona, otra pusmaratona distancē).
Vērtējumā tiek ņemti punkti no sieviešu vērtējuma atbilstošajā distancē.
Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta tai komandai, kurai vairāk punkti nopelnīti maratona distancē.
Šajā vērtējumā piedalās tikai tās komandas, kuras savu dalību pieteikušas uz e-pastu info@mtb-maratons.lv norādot dalībnieces, distanci un komandas nosaukumu.


7.3. Citi vērtējumi
Pēc katra posma Maratona Līdera kreklu saņems kopvērtējuma līderis vīriešiem maratona distancē
Pēc katra posma Maratona Līderes kreklu saņems kopvērtējuma līdere sievietēm maratona distancē.
Katrā posmā tiks noteikts Aktīvākais braucējs.


8. Apbalvošana.
8.1. Individuāli:
Katrā posmā pirmie trīs katras vecuma grupas dalībnieki tiks apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju balvām.

Naudas balvas Karcher MTB Maratona distancē vīru un dāmu ieskaitē*

1. vieta 2. vieta 3. vieta
50€ 40€ 30€

** Ja vienai personai kalendārā gada laikā balvu kopējā vērtība pārsniedz 143 eiro, saskaņā ar LR likumu balvas pārsnieguma summa tiek aplikta ar IIN (23%) (likuma “Par iedzīvotājum ienākuma nodokli” 9. panta 1. punkta 10. apakšpunkts). Nodokļu nomaksu veic naudas prēmijas saņēmēji. Saskaņā ar LRF sacensību organizēšanas noteikumiem, ja absolūtajā vērtējumā sievietēm ir mazāk par 6 dalībniecēm, naudas prēmiju izmaksu aizstāj ar balvām.


Maratona distances sezonas kopvērtējumā pirmās sešas sievietes un pirmie seši vīrieši tiks apbalvoti ar šādām naudas balvām:

1. vieta 2. vieta 3. vieta 4. vieta 5. vieta 6. vieta
300€ 200€ 150€ 100€ 80€ 70€

Sezonas kopvērtējumā pirmie trīs katras vecuma grupas dalībnieki tiks apbalvoti ar balvām.

8.2. Komandas sacensības:
Katrā posmā pirmās trīs komandas saņems atbalstītāju balvas.
Sezonas kopvērtējumā pirmās trīs komandas saņems balvas.

9. Tiesāšana.
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši Latvijas Riteņbraukšanas federācijas noteikumiem un vadlīnijām. www.lrf.lv

10. Dalībnieku tiesības un atbildība:
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. Apstiprinot savu dalību sacensībām (samaksājot dalības maksu) dalībnieks pilnībā piekrīt nolikumam un tajā aprakstītajiem noteikumiem.
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. Par savu apdrošināšanu pilnībā atbildīgs pats dalībnieks.
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

11. Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12. Velomaratona dalībnieku ievērībai:
MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā. Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

13. Personas datu aizsardzība
Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.mtb-maratons.lv.
Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu  info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.mtb-maratons.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pasts info@mtb-maratons.lv.
Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura tiek norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

14. Organizatori:
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097
Sacensību mājas lapa: www.vivusmtb.lv
E-pasts: info@mtb-maratons.lv
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.

 

“KÄRCHER” MTB MARATHON REGULATIONS
(english version)

 
1. Aim and objectives

  • To promote mountain biking (MTB) as an active recreational and health-promoting sport accessible to all.
  • Encourage MTB enthusiasts from other countries to come to Latvia, thus contributing to the development of tourism.
  • Promote the bicycle as an environmentally and people-friendly means of transport.
  • To diversify the perception and understanding of MTB competitions.

 
2. Starting place and date
21.04.2024 1st stage Ķegums "Zelta zirgs" mototrase 

25.05.2024 2nd stage Alūksne, Opekalns 

26.05.2024 3rd stage Alūksne, Opekalns 

06.07.2024 4th stage Talsi, Kamparkalns 

07.07.2024 5th stage Talsi, Kamparkalns 

04.08.2024 6th stage Cēsis "Latvian MTB Marathon Championship" 

07.09.2024 7th stage Ape/ Vaste Roosa Estonia, #MTB100

3. Distance and start time.
Start times are set according to the agenda, please check www.vivusmtb.lv and the time schedule at the event.
Distance length - 25-100km.
The course is in one or two laps and is marked.
 
The 2nd stage (25.05.2024) and 4th stage (06.07.2024) stage will be held according to a special starting order. Participants will start in groups of 5, according to their numbers. For example: at 10.00 a.m. the participants with starting numbers 1 to 5 will start, after 30 seconds the next five participants with starting numbers 6 to 10, after 30 seconds the next and so on until all participants have started. The result and place of the participant will be determined according to the time spent on the course.
 
There is a time limit for completing the course. The checkpoint is equal to the participant's movement speed of 10 km per hour (e.g. if the feeding point is located at the 20th kilometer of the course, the checkpoint ends there after two hours). After the end of the Control Time, the organizers do not guarantee the presence and supervision of officials or course staff on the course (a participant may continue to participate in the race outside the Control Time, but must take into account his/her own abilities both to navigate the course and to take care of his/her own safety).
 
4. Group, course and corridor system in the MTB Marathon.

Women Women born 2005-1990
Women 35 Women born in 1989 and earlier
Men U23 Men born 2005-2002
Men Men born 2001-1994
Men 30 Men born 1993-1985
Men 40 Men born 1984-1975
Men 50 Men born in 1974 and earlier

Start numbers are allocated according to a special procedure only to competitors who have pre-registered for the race. Standing in the starting corridors according to the number issued.

5. Registration of participants
On the internet: www.vivusmtb.lv or at the venue, according to the agenda of the event.

6. MTB Marathon entry fee
For the latest fees, please check www.vivusmtb.lv under "Registration".
Pre-entry is accepted until 11.59 PM at a given date.
 
Issue of numbers on site at the race centre.
On-site number distribution at the race center from 8.30 AM to 9.30 AM.
 
Participants who do not show up for the race will not receive a refund of their entry fee and will not be transferred to the next event. In case of postponement for reasons beyond the control of the organisers (force majore, government decisions or other reasons beyond the control of the organisers), the entry fee will not be refunded.
 
6.1 The entry fee includes:
- marked and specially prepared MTB track; 
|
- number plate with electronic chip to be kept for the whole season; 

- catering and watering points on the track; 

- car parking for competitors; 

- bike washing after the race; 

- emergency medical services
- emergency medical team on duty at the start/finish area;
- race results – results of all participants will be posted on the website www.vivusmtb.lv; 
- photo and video review on the race website www.vivusmtb.lv.

6.2 Other possible payments:
Change of number plate during the season 10 EUR 
Change of distance on race day 10 EUR 
Change of registered participant for another participant 10 EUR
 
7. Rating
7.1 MTB Marathon/ Individual:

The winners of the stage and subsequent place winners will be determined in the age groups provided for in Clause 4 of the Regulations.
 
Each participant receives the following points in the age group and marathon distance standings for men and women: 

1st place - 1500 points;
2nd place - 1495 points; 

3rd place - 1492 points; 

4th place - 1489 points;
5th place - 1487 points; 

6th place - 1485 points;
7th place - 1484 points. 

1 point less for each additional place.
The best results of the 5 races are taken into account in the overall standings for the age group and marathon season.

In case of equal points, the participant with the highest place in one of the events will be awarded the higher place in the overall standings. If the scores are also equal, the second highest place in one of the legs shall be taken into account, etc.

7.2.Marathon distance/teams:
the teams are automatically determined by the team name entered in the entry form (participants registered in the same team automatically participate in the team standings).
Teams with more than one team and wishing to form more than one team must indicate this when registering for the race (e.g.: Our Team 1 and Our Team 2). A team consists of at least 3 members. Both men and women are allowed to enter a team. A team can be registered for each event separately. The team's place in the event is determined by the sum of the top 3 participants' points in the overall standings. The team receives the following points for each stage of the competition:
1st place - 150 points,
2nd place - 145 points,
3rd place - 142 points, 

4th place - 140 points,
5th place - 139 points,

6th place - 138 points,
1 point less for each additional place.
During the season a competitor may transfer between teams by submitting a written application to the organisers, with confirmation from the former and new teams.
In case of equal points, the team whose member individually has the highest overall position in the event will be placed higher. A team can also be registered from individual entries by sending an email with the team name and list of entrants to info@mtb-maratons.lv.  
The overall team standings are based on the sum of the best Team scores from the 5 stages of the event.
In case of equal points in the overall standings, the team with the highest place in the last stage of the competition will be awarded the higher place.
Women's team ranking.
At least two ladies per team. If more ladies are entered in a team, the best two results are scored. The results are scored for either distance (one lady may compete in the marathon, the other in the half marathon).
The points are taken from the women's score in the corresponding distance. In case of equal points, the team with more points in the marathon distance will finish higher. Only those teams that have registered their participation by e-mail to info@mtb-maratons.lv indicating the participants, the distance and the name of the team will take part in this evaluation.

7.3 Other evaluations
After each stage, the overall leader in the men's marathon will receive the Marathon Leader's jersey.
After each stage, the overall leader in the women's marathon will receive the Marathon Leader's jersey.
The Most Active Rider will be determined at each stage.

8. Awards
8.1 Individuals:

Each stage the top 3 finishers in each age group will be awarded medals and sponsor prizes.

Money prizes for Karcher MTB Maratons distance men and women class*:

1. place 2. place 3. place
50€ 40€ 30€

** If the total value of the prizes for one person during a calendar year exceeds 143 euros, according to the law of the Republic of Latvia, the amount of the excess prize is taxed with VAT (23%) (Article 9, paragraph 1, subparagraph 10 of the law "On personal income tax"). Payment of taxes is made by the recipients of the price bonus. According to the rules of organizing the LRF competition, if there are less than 6 female participants in the absolute rating, the payment of the prize money is replaced by prizes.
 
Marathon distance the overall season standings top 6 women and men will be awarded with money prizes:

1st place 2nd place 3rd place 4th place 5th place 6th place
300 € 200 € 150 € 100 € 80 € 70 €


The top three finishers in each age group will be awarded prizes.
 
8.2 Team competition:
the top three teams in each event will receive sponsor prizes. The top three teams in the overall season standings will receive prizes.
 
9.Judging
Judging will be in accordance with the rules and guidelines of the Latvian Cycling Federation www.lrf.lv 10. Competitors rights and responsibility
All competitors need to get familiar with the competition regulation. Failure to do so does not absolve participants from personal responsibility. By confirming his/her participation in the competition (by paying the entry fee), the participant fully accepts the rules and regulations described therein.
Each participant declares that he/she takes full responsibility for his/her health and fitness for the chosen distance and that he/she will comply with the rules of the road and the regulations of the race. The organisers are not responsible for any injuries that may occur to participants during the race.
Helmets are compulsory for all. The entire distance must be covered with a helmet. All participants must be insured against accidents. It is the sole responsibility of the participant to take out their own insurance. Any competitor who feels that he/she has been restricted by any action until crossing the finish line may lodge a protest with the Chief Referee. The protest must be made in writing and signed within 15 minutes of the end of his/her race, on payment of EUR 30 to the race organiser's representative. If the protest is upheld, the money paid will be refunded. A protest against the results must be made in writing and signed by the representative of the organisers within 15 minutes after the results have been announced.
Participants in the MTB Marathon are civilly and legally liable for all accidents and material damages resulting from their participation in the said competition.
By confirming their participation in the mountain bike marathon, participants waive any claim against the organiser or other persons involved in the organisation of the event following the occurrence of an alleged accident or material damage and shall not seek to recover damages through legal proceedings.
The participant may be penalized for leaving rubbish on the course except in the case of a designated eating/drinking point. The organisers are entitled to decide on the type of penalty to be applied on a case-by-case basis.
A participant may be penalized for unsporting behavior on the course (e.g. deliberate obstruction, unauthorised assistance, etc.). The organisers have the right to decide on the offence and the type of penalty to be applied on a case-by-case basis.11.Rights and responsibilities of the organisers and officials
The panel of officials together with the organisers has the right to decide on matters not mentioned in the competition regulations.
The Organiser is not responsible for ignorance of, or failure to comply with, the regulations.
The Organiser is not responsible for any collisions or accidents that may occur during the competition.
The Organiser is not responsible for any collisions, falls or other accidents on the course.
The Organiser and all other people involved in the organisation of the competition shall not be liable for any direct, indirect, unforeseeable or foreseeable physical or material damage to competitors that may occur before, during or after the competition. 
Photographs taken during the competition may be used by the organisers for advertising etc. The competitors may not use the photographs for publicity purposes without the consent of the persons appearing in the photographs.12. Participants of the MTB Marathon are kindly requested
Not to pollute the nature in the marathon course area and to treat the environment with respect.
The MTB Marathon takes place with partially restricted traffic.
All participants must drive on the right side of gravel roads and other roads and must observe the road safety rules!
Participants should note that vehicles may leave the road from houses, fields, meadows and forest roads.
Participants must take extra care when crossing roads!
The organisers also encourage the use of cycle helmets when warming up for the race and when cycling at the venue. Remember the younger generation is learning from you and accidents can happen outside the race.13. Privacy Policy
The Privacy Policy of the organisation can be found on the website www.vivumtb.lv.
The data controller is the association "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs”, address.
By registering for the race, the participant agrees to the processing of his/her personal data for the purposes of the race organisation. For the purpose of objective results of the race it is necessary to specify the name, surname, sex, birth data and chosen distance of the participant. Other data are to be submitted freely.
The publicly visible start list and results shall show the participant's name, year of birth, participant group, start number, team and bike make. If a competitor does not wish to appear on the public lists, he/she must inform the race organiser by e-mail info@mtb-maratons.lv. In this case, the participant will be listed as "Anonymous" in the public lists. An anonymous entrant is ineligible for and forfeits any prizes awarded to entrants. At any time, a competitor may request the deletion or correction of his/her personal data.
By entering the competition, participants agree to the use of photos and videos taken during the competition for the purposes of the organiser, including but not limited to publication on the website www.vivusmtb.lv, Latvian media and social portals.
If the participant provides his/her e-mail address when registering for the competition, it will be included in the participant database for the purpose of informing the participant about news or changes in the competition information and other developments. The participant may unsubscribe from the newsletter at any time by sending an email to info@mtb-maratons.lv.
To ensure the visibility of the participants and to monitor compliance with the competition rules, the participant's name will be indicated on the participant number.
By entering the competition, the participant agrees to the conditions for the protection of personal data set out in these Regulations.
 
14.Organisers
The Association "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs "
Reg.No LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tel: 26542097
Competition website: www.vivusmtb.lv
E-mail: info@mtb-maratons.lv

The organisers are entitled to change the competition regulations without prior notice, but not later than one week before the first stage of the competition. It is the responsibility of the competitors to familiarise themselves with the current regulations before each event.