Latvijas Valsts Meži 25 - 35 KM

 

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi.

•    Popularizēt MTB (kalnu divriteņu) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.

•    Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB Pusmaratona sacensībām.

•    Veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.

•    Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

•    Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

2. Starta vieta un laiks.

1. posms 21.04.2019. - Piedzīvojumu Parks, Ventspils
2. posms 19.05.2019. - Mežinieki, Alūksne
3. posms 09.06.2019. - Mežezers, Pļaviņas
4. posms 07.07.2019. - Kamparkalns, Talsi
5. posms 28.07.2019. - Smiltene, Tepera autotrase
6. posms 11.08.2019. - Cēsis
7. posms 07.09.2019. - Ape / Vastse Roosa (Igaunija)

3. Distance un starta laiks.

  • Starts plkst. ~13:10
  • Distances garums – 25-30km
  • Trase izveidota vienā aplī un ir marķēta.

4. Grupas, distances un koridoru sistēma MTB Pusmaratonā.

S Jaunietes

Jaunietes no 2004. līdz 2003. gadā dzimušas

25-35km

V Jaunieši

Jaunieši - no 2004. līdz 2003. gadā dzimušie

25-35km

V Juniori

Juniori - no 2002. līdz 2001. gadā dzimušie

25-35km

S U-23

Sievietes no 2002. - 1997. gadam

25-35km

S 45

Sievietes 1974. gadā un agrāk dzimušās         

25-35km

V 45

Vīrieši - no 1974. līdz un 1960. gadā dzimušie

25 - 35km

V 60

Vīrieši 1959. gadā un agrāk dzimuši

25-35km

V P

Pusmaratona kungi no 2000. līdz 1975. gadā dzimuši

25-35km

S P

Pusmaratona dāmas - 1996. līdz 1975. gadā dzimušas

25-35km

Starta numuri pēc speciāli izstrādātas kārtības tiek piešķirti tikai tiem dalībniekiem, kuri sacensībām ir iepriekš pieteikušies.


5. Dalībnieku reģistrācija.

Internetā: http://www.mtb-maratons.lv
Veikalā “Veloprofs”, Maskavas ielā 240 vai Brīvības 401, Rīgā
Sacensību vietā, no plkst. 9:30 līdz 12:30.

6. Dalības maksa MTB Pusmaratonā (EUR)

Grupas

1. pieteikšanās  kārta (beidzas 10 dienas pirms katra posma)

2. pieteikšanās kārta
(beidzas 4 dienas pirms katra posma)

Uz vietas

2002. gadā un vēlāk dzimuši;

1958. gadā un agrāk dzimuši

15 Eur

20 Eur

25 Eur

MTB Pusmaratons

20 Eur 

25 Eur

30 Eur


Pieteikšanās sacensību vietā un numuru izsniegšana - no plkst. 9:30 līdz 12:30.

Iepriekšējā pieteikšanās notiek līdz norādītā datuma plkst. 23:59

Posms

1. pieteikšanās kārta

2. pieteikšanās kārta

1. 

11.04.2019.

17.04.2019.

2. 

09.05.2019.

15.05.2019.

3.

30.05.2019.

05.06.2019.

4.

27.06.2019.

03.07.2019.

5.

18.07.2019.

24.07.2019.

6.

01.08.2019.

07.08.2019.

7.

28.08.2019.

04.09.2019.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu.


Dalības maksā ietilpst:

o   Marķēta un īpaši sagatavota MTB trase.

o   Numura plāksne, kas jāsaglabā uz visu sezonu.

o   Velosipēdu serviss – startā/finišā „Veloprofs” serviss

o   Ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē.

o   Ēdināšana pēc finiša.

o   Velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām.

o   Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežurē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

o   Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā www.mtb-maratons.lv .

o   Foto un video apskats sacensību mājas lapā www.mtb-maratons.lv

·       Citi iespējamie maksājumi:

Numura plāksnes maiņa sezonas laikā 10 Eur
Distances maiņa sacensību nedēļā 10 Eur
Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku 10 Eur


7. Vērtējums.

7.1. MTB Pusmaratons/ Individuāli:

Posma uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji tiks noteikti nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās.
Katrs dalībnieks saņem sekojošus punktus vecuma grupas un Pusmaratona distances vērtējuma atsevišķā ieskaitē vīriešiem un sievietēm:
1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.

Vecuma grupas un Pusmaratona distances sezonas kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 5 (piecu) sacensību posmu labākie rezultāti.

Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no sacensību posmiem, utt.

7.2. Pusmaratona distance/ komandas:

Komandu sastāvs tiek noteikts automātiski pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).
Kolektīviem kuros dalībnieku skaits ļauj pieteikt vairāk kā vienu komandu un kuri vēlas veidot vairākas komandas tas jānorāda reģistrējoties sacensībām (piemēram: Mūsu komanda 1 un Mūsu komanda 2).

Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem.

Komandā atļauts pieteikt gan vīriešus, gan sievietes.

Komanda var tikt reģistrēta uz katru sacensību posmu atsevišķi.

Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā.

Katrā sacensību posmā komanda saņem sekojošus punktus:
1.vieta - 150 punkti,
2.vieta - 145 punkti,
3.vieta - 142 punkti,
4.vieta - 140 punkti,
5.vieta - 139 punkti,
6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk

Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.

Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.

Komanda var tikt reģistrēta arī no atsevišķi pieteiktiem dalībniekiem, nosūtot e-pastu ar komandas nosaukumu un dalībnieku sarakstu uz info@mtb-maratons.lv

Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 (piecu) sacensību posmu Komandu rezultātu summa.

Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.

Sieviešu komandu vērtējums

Komandā piedalās vismaz divas dāmas. Ja pieteiktas vairāk dāmas komandā, tad vērtēti tiek divi labākie rezultāti.

Rezultāti tiek vērtēti jebkurā no distancēm (var startēt viena dāma maratona distancē, otra pusmaratona).

Vērtējumā tiek ņemti punkti no sieviešu vērtējuma atbilstošajā distancē.

Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta tai komandai kurai vairāk punkti nopelnīti maratona distancē. 

Šajā vērtējumā piedalās tikai tās komandas kuras savu dalību pieteikušas uz epastu info@xcm.lv norādot dalībnieces, distanci un komandas nosaukumu
 

7.3. Citi vērtējumi

Pēc katra posma Pusmaratona Līdera kreklu saņems kopvērtējuma līderis vīriešiem Pusmaratona distancē

Pēc katra posma Pusmaratona Līderes kreklu saņems kopvērtējuma līdere sievietēm Pusmaratona distancē.


8. Apbalvošana.

8.1. Individuāli:

Katrā posmā pirmie trīs Pusmaratona distances vērtējumā finišējušie vīrieši tiks apbalvoti ar sekojošām naudas prēmijām:

 

1. vieta

2. vieta

3. vieta

50€

30€

20€

 

 

 

 

Katrā posmā pirmās trīs Pusmaratona distances vērtējumā finišējušās sievietes tiks apbalvotas ar sekojošām naudas prēmijām:

1. vieta

2. vieta

3. vieta

50€

30€

20€

 

 

 

 

·       Katrā posmā ar sponsoru balvām tiks apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki nolikuma 4. punktā paredzētajās vecuma grupās.

·       Pirmie trīs katras grupas dalībnieki kopvērtējumā tiks apbalvoti ar kausiem.

8.2. Komandas:

·       Katrā posmā pirmās trīs komandas saņems atbalstītāju balvas.

·       Kopvērtējumā pirmās trīs komandas saņems kausus un sponsoru balvas.

9. Tiesāšana

Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši LRF noteikumiem.

10.  Dalībnieku tiesības un atbildība:

Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek 100m robežā aiz ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
Dalībnieks var tikt sodits par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.) Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

11.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:

·       Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

·       Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

·       Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

·       Organizators nav atbiīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē

·       Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

·       Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12. Velomaratona dalībnieku ievērībai:

·       MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

·       MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.

·       Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

·       Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

·       Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

13. Personas datu aizsardzība

Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.xcm.lv.
Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@xcm.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.xcm.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@xcm.lv.

14. Organizatori:

Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097

Sacensību mājas lapa: http://www.mtb-maratons.lv,

E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma.